ПОЛОЖЕННЯ

про відкритий всеукраїнський конкурс юних музикантів «КРОК ДО УСПІХУ»

І. Загальні положення.

1.1. Це положення визначає порядок організації та проведення відкритого всеукраїнського конкурсу юних музикантів «Крок до успіху» (далі – Конкурс).

1.2. Засновник Конкурсу - департамент культури та туризму Одеської міської ради (далі – засновник Конкурсу).

1.3. Організатор Конкурсу - мистецька школа № 11 м. Одеса.

1.4. Учасники Конкурсу - вихованці мистецьких шкіл України віком до 16 років включно (далі – учасники Конкурсу).

1.5. Конкурс проходить за підтримки Одеського міського голови, управління культури національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної філармонії.

1.6. Мета конкурсу - виявлення та підтримка талановитих вихованців закладів спеціалізованої мистецької освіти, розвиток кращих традицій інструментального виконавства, популяризація світової та української музичної культури.

1.7. Джерелом інформації та засобом комунікації з питань організації та проведення Конкурсу є веб-сайт в мережі Інтернет: muzshkola11.com.ua (далі - сайт Конкурсу).

1.8. Засновник Конкурсу:

- затверджує положення про Конкурс;

- утворює організаційний комітет з підготовки та проведення Конкурсу (далі - оргкомітет) та затверджую склад журі;

- визначає порядок фінансування конкурсу.

1.9. Оргкомітет Конкурсу:

- здійснює організаційне забезпечення Конкурсу;

- затверджує символіку та атрибутику Конкурсу, зразки інформаційно-рекламної продукції, тощо;

- розглядає заявки претендентів на участь у Конкурсі, здійснює попередній відбір учасників та формує конкурсну програму;

- оприлюднює на сайті Конкурсу графік репетицій та конкурсних прослуховувань;

- оприлюднює результати Конкурсу та інформує учасників;

- організовує церемонію нагородження переможців Конкурсу та гала концерт;

- забезпечує висвітлення подій Конкурсу у друкованих або електронних засобах масової інформації.

1.10. Учасники Конкурсу зобов’язані:

- до початку проведення Конкурсу ознайомитися з порядком та умовами його проведення;

- своєчасно подати заявку на участь у Конкурсі;

- дотримуватися норм поведінки та правил техніки безпеки.

1.11. Використання та обробка персональних даних, одержаних з метою виконання вимог цього положення, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.12. Втручання батьків, викладачів та інших осіб в порядок проведення Конкурсу, в роботу журі та організаційного комітету забороняється.

1.13. Час проведення Конкурсу визначається оргкомітетом та оприлюднюється на сайті Конкурсу не пізніш ніж за 8 місяців до його початку.

1.14. Місце проведення Конкурсу – мистецька школа № 11 м. Одеса (вул. Варненська, 12), Одеська обласна філармонія (вул. Буніна, 15).

ІІ. Порядок проведення Конкурсу.

2.1. Конкурс є відкритим для будь-якого юного музиканта незалежно від навчального закладу, форми навчання, рівня успішності, наявності рекомендацій з боку навчального закладу, заохочень, тощо, який згоден з умовами Конкурсу.

2.2. Переможці попередніх конкурсів юних музикантів «Крок до успіху», що отримали дипломи І ступеня, до участі в Конкурсі за тою ж віковою категорією не допускаються. Переможці, які отримали найвищу нагороду Конкурсу - гран-прі, не можуть в подальшому брати участь у Конкурсі.

2.3. Конкурс є відкритим для учнів початкових мистецьких навчальних закладів інших країн.

2.4. Конкурс проводиться один раз на два роки за номінаціями: «солісти-піаністи», «соліст з оркестром», «композиторська творчість»; в 3-х вікових категоріях: А - до 9 років включно, Б - 10-12 років, В - 13-16 років.

2.5. Конкурс складається з попереднього відбору учасників та двох турів конкурсних прослуховувань.

2.6. Порядок конкурсних виступів визначається оргкомітетом за датами народження учасників - від наймолодшого до найстаршого.

2.7. Учасники Конкурсу забезпечуються репетиційним класом і акустичною репетицією на сцені, де відбуватимуться конкурсні виступи. Тривалість репетицій визначається оргкомітетом в залежності від кількості іногородніх конкурсантів.

2.8. Для участі у Конкурсі необхідно до 15 січня конкурсного року подати до оргкомітету наступні документи:

- заповнену анкету учасника у форматі Word за формою, що розміщена на сайті Конкурсу;

- копію свідоцтва про народження або копію паспорту (для учасників старше 14 років) у форматі PDF;

- кольорове портретне фото (формат JPG);

- копії документів, що підтверджують перемоги на відповідних конкурсах за попередні 3 роки (PDF);

- веб-посилання на відеозапис виконання програми I туру або попереднього відео-відбору, що має бути розміщений на сайті www.youtube.com у відкритому доступі до оголошення результатів Конкурсу.

(Відеозапис має бути записаний однією нерухомою камерою та відображати інструмент, обличчя та руки виконавця. Музичні твори можуть бути записані окремо один від одного.)

2.9. Відеозаписи з неякісним зображенням та звучанням або не підтверджені необхідним пакетом документів, не розглядаються й не оцінюються.

2.10. Оргкомітет залишає за собою ексклюзивне право використання аудіо-відео-записів, здійсненних під час Конкурсу або розміщених учасниками Конкурсу на сайті www.youtube.com.

2.11. Заявки на участь у Конкурсі та документи надсилаються на електронну адресу, що зазначена на сайті Конкурсу;

2.12. Подача претендентом заявки на участь у Конкурсі означатиме його згоду з умовами Конкурсу, визначеними у даному положенні.

2.13. Документи, що не відповідають вимогам даного положення або надійшли до оргкомітету із запізненням, не розглядаються.

ІІІ Журі Конкурсу.

3.1. Склад журі Конкурсу формується з урахуванням специфіки конкурсних номінацій із фахівців відповідного профілю: провідних митців України та інших країн, педагогічних працівників закладів мистецької освіти, професорсько-викладацького складу закладів вищої мистецької освіти, представників творчих спілок, тощо.

3.2. Персональний склад журі затверджується засновником та до початку конкурсних прослуховувань оприлюднюється оргкомітетом на сайті Конкурсу.

3.3. Організацію роботи журі здійснює відповідальний секретар журі, який бере участь у роботі журі без права голосу.

3.4. Відповідальний секретар журі:

- забезпечує членів журі оціночними відомостями та програмою виступів конкурсантів;

- веде протоколи засідань журі;

- передає протоколи засідань та оціночні відомості оргкомітету та засновнику.

3.5. Журі здійснює свою діяльність незалежно та неупереджено.

3.6. Учні членів журі не можуть брати участь у Конкурсі.

3.7. Члени журі забезпечують конфіденційність та нерозголошення інформації щодо фіналістів та переможців Конкурсу до моменту її офіційного оголошення.

3.8. За підсумками І туру журі визначає учасників ІІ туру.

3.9. Переможці Конкурсу визначаються у кожній віковій категорії (крім гран-прі).

3.10. Члени журі оцінюють конкурсантів за 10-бальною шкалою.

3.11. Голос голови журі за умови однакової кількістю балів є вирішальним.

3.12. Журі має право:

- у разі порушення хронометражу прийняти рішення про скорочення програми або припинення виступу;

- ділити одне місце між кількома конкурсантами;

- не присуджувати жодного з призових місць;

- присуджувати «Гран-прі»;

- нагороджувати конкурсантів спеціальними дипломами та відзнаками;

- з метою визначення переможця розподілити між учасниками, що набрали найбільшу рівну кількість балів, додаткові 10 балів.

3.13.Рішення журі Конкурсу є остаточними і перегляду не підлягають.

ІV . Фінансові умови Конкурсу.

4.1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених в бюджеті м. Одеса на реалізацію культурно-мистецьких програм, а також, джерел та надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

4.2. Громадські та інші організації, фізичні особи мають право за погодженням із оргкомітетом за власний рахунок встановлювати спеціальні призи, нагороди та премії учасникам Конкурсу.

4.3. Витрати на проживанням, харчування, відрядження учасників та супроводжуючих осіб (викладачів, батьків) здійснюються за рахунок організацій, що відряджають, або за рахунок самих учасників Конкурсу.

V. Нагороди, оголошення результатів та нагородження переможців.

5.1. Всі учасники Конкурсу нагороджуються дипломами за участь.

5.2. Переможці Конкурсу визначаються у кожній віковій категорії.

5.3. За рішенням журі дипломи лауреатів І, ІІ, ІІІ, ІV ступенів присуджуються у кожній номінації та віковій категорії.

5.4. В номінації «соліст з оркестром» всі учасники ІІ туру отримують звання «дипломант конкурсу».

5.5. Головний приз конкурсу гран-при присуджується учаснику Конкурсу, який продемонстрував найвищий рівень виконавської майстерності.

5.6. Переможці Конкурсу нагороджуються преміями Одеського міського голови, спеціальними призами та преміями від меценатів Конкурсу.

5.7. Викладачі, учні яких стали переможцями Конкурсу, нагороджуються Почесними грамотами за педагогічну майстерність та грошовими винагородами.

5.8. Переможці Конкурсу отримують право сольного або у супроводі оркестру виступу у наступному за конкурсним роком концертному сезоні Одеської обласної філармонії.

5.9. Результати Конкурсу оголошуються по закінченню конкурсного прослуховування II туру.

5.10. Урочисте нагородження та гала-концерт переможців Конкурсу відбудеться на сцені Одеської обласної філармонії.

5.11. За пропозиціями журі переможці Конкурсу повинні взяти участь у заключному гала-концерті.